* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Stropkov

Počet členov

 30-40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pôsobí pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove. Už pätnásť rokov je neoddeliteľnou súčasťou liturgického i kultúrneho života stropkovskej gréckokatolíckej farnosti i samotného mesta Stropkov. *** Dirigentkou chrámového zboru je od jeho založenia. Ľudmila Jakubčová a je aj organizačnou vedúcou zboru. *** Účasť na svätých liturgiách, oživenie a povznesenie atmosféry slavenia liturgických sviatkov v domácom chráme ostáva aj dnes prioritou zboru. Netrvalo dlho, a svoje hlasy predviedli aj na rôznych kultúrno – spoločenských akciách na pôde mesta i mimo neho. *** Už po roku svojho pôsobenia bol Zbor sv. Cyrila a Metoda pozvaný pripojiť sa k vystúpeniam spojeným s beatifikáciou bl. P. P. Gojdiča a bl. M. D. Trčku v Ríme, v novembri v roku 2001. O rok neskôr, pod záštitou redemptoristov, mesta Stropkov a ďalších organizácií, stal sa hostiteľom na Stropkovskom Metodovom memoriáli, usporiadanom pri príležitosti 1. výročia beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku, na ktorom krásu zborového spevu predviedli aj pozvané zbory. Odvtedy sa Metodov memoriál v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove koná každoročne. S pamäťou a úctou bl. Metoda Dominika Trčku sa spájajú aj ďalšie vystúpenia zboru, menovite v rodisku bl. Metoda vo Frýdlante n/Ostravicí a ďalších moravských mestách. Členovia zboru pod taktovkou dirigentky spievali aj pri ďalších významných udalostiach našej cirkvi, medzi ktoré nepochybne patrilo aj prenesenie relikvií bl. muč. vladyku Vasiľa Hopku v Prešove v roku 2003. *** V súčasnosti zbor udržiava stále kontakty s 13 zbormi z domova i zo zahraničia. *** Zbor sv. Cyrila a Metoda sa zúčastnil aj viacerých zahraničných festivalov, koncertov a výmenných zájazdov. Na svojich cestách navštívil Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Poľsko, Taliansko i Ukrajinu. *** Počas pätnástich rokov svojho trvania sa zbor predstavil na viac než stovke vystúpení a odspieval vyše 700 sv. liturgií. Viackrát nahrával sväté liturgie aj pre rozhlas - NEV Prešov, ktoré boli odvysielané na rozhlasovej stanici Patria. *** V roku 2009 zbor nahral aj prvé CD s prekrásnymi staroslovienskymi a slovenskými vianočnými koledami pod názvom „S nami Boh!“ *** Repertoár zboru tvoria hlavne liturgické piesne v cirkevnoslovanskom jazyku, avšak nájdu sa v ňom aj skladby iného charakteru a v inej reči. V súčasnosti majú členovia zboru naštudovaných vyše 130 skladieb od rôznych známych autorov, akými sú V. Dvořák, M. Novák či Ladižinský a iní.

Zriaďovateľ

 pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove

Diskografia

 CD 2009 S nami Boh!, CD 2012 Pribihajem k tebi.

<späť na zoznam zborov>